Excavacions i moviment de terres

Excavacions per a rebaixos i fonamentació d’edificacions de tot tipus, treballs de jardineria i construcció de piscines. Canalització d’aigües, torrents i cablejats. Disposem de maquinària de diferents mides i capacitats per a utilitzar la més adequada en cada situació.

Transport i subministrament d’àrids i contenidors

Subministrament d’àrids i materials de diferents tipus i granulometries. Trasllat de runes dels propis enderrocs als corresponents abocadors. Disposem de servei de gestió de runes en contenidors i/o big bags. L’empresa està autoritzada per l’Agència Catalana de Residus amb codi transportista.

Enderrocs

Enderroc d’edificis, ja sigui pel mal estat d’aquests per a garantir la seguretat de la ciutadania com per a reubicar-hi un edifici segons la petició del client. Es segueixen tots els protocols de seguretat segons el pla de seguretat i salut i el projecte d’enderroc. Així com triatge, classificació, reciclatge i gestió dels residus.

Anivellacions

Es realitzen anivellacions per a tot tipus de necessitats utilitzant la maquinària més adequada en cada situació. Es condicionen espais públics i privats com camps esportius, pàrquings, hípiques, camins i carreteres…

Murs d’escullera

Es realitzen murs d’escullera i de gabions per a murs de contenció a petició del client.

Materials de proximitat

Som conscients de l’impacte ambiental del nostre sector i la utilització de materials de proximitat és essencial per combatre el canvi climàtic.

Manteniments: vies verdes/pistes forestals/industrials

Preservar l’estat de conservació de les vies verdes i pistes forestals.

Manteniments industrials

Manteniment de les instal·lacions de les empreses industrials.

Projectes i direcció d’obra

Comptem amb un equip de professionals per a desenvolupar projectes d’arquitectura i direcció d’obres de rehabilitació i obra nova com d’espais públics i efímers.